Libčická 6/čp. 398, 181 00, Praha 81 - Čimice
Telefon: 233 559 258

AKTUALITY1) Mateřská škola byla znovu otevřena pro přihlášené děti v pondělí 25.5.2020. Zákonní zástupci mají povinnost podepsat čestné prohlášení (viz příloha) a odevzdat jej na své třídě první den nástupu do mateřské školy.

2) Vyzvednout osobní věci dětí, které již do konce školního roku nenastoupí, lze po domluvě s ředitelkou nebo zástupkyní školy.

3) Vážení rodiče, předáváme vám informace k úplatě za vzdělávání:(nevztahuje se na děti s povinným předškolním vzděláváním)

BŘEZEN: Za březen 2020 vám bude z uhrazených 740,- Kč vrácena částka 370,- Kč. (polovinu měsíce byla školy uzavřena).

DUBEN:Na duben byla stanovena úplata ve výši 0,- Kč.

KVĚTEN:Kdo využil možnosti požádání o osvobození od úplaty na květen a červen (tj. dítě školku nebude do konce školního roku navštěvovat), tyto měsíce též nehradí. Pro děti, které jsou na dobu do konce školního roku přihlášeny, je na květen stanovena úplata 185,- Kč (uzavření školy na 3 týdny).

ČERVEN:Pro děti, které jsou na dobu do konce školního roku přihlášeny, je na červen stanovena úplata obvyklých 740,- Kč.

Vyúčtování všech přeplatků proběhne koncem června, nejpozději začátkem července. Vyúčtování stravného bude též koncem školního roku.

4) Zápis nových dětí na školní rok 2020/21 byl ukončen. Bližší informace jsou k dispozici v sekci "Zápis" .

5) V rubrice Kalendář budou průběžně vkládány informace týkající se vzděláváni dětí v domácím prostředí.

 

SOUBORY

KE STAŽENÍ


Provoz mateřských škol Praha 8.pdf

MŠMT provoz mateřských škol.pdf

Žádost o osvobození od úplaty.pdf

Čestné prohlášení.pdf

DALŠÍ INFORMACE


První stupně základních škol a mateřské školy začnou v Praze 8 fungovat od 25. května