Libčická 6/čp. 398, 181 00, Praha 81 - Čimice
Telefon: 233 559 258

MATEŘINKA

„MATEŘINKA“ - klub rodičů a dětí, kteří se chystají k zápisu do mateřské školy


Doba konání : pravidelně 1 x v měsíci od října do května vždy od 16,00 do 18,00 hodin. Přesný termín a místo konání bude s předstihem oznámen na webových stránkách v sekci Aktuality.

Záměr Mateřinky: seznámení s prostředím a provozem školy, usnadnění adaptace dětí na MŠ

Škola nabízí : - možnost setkání dětí s vrstevníky
- využití hraček ve třídě
- seznámení se zaměřením školy, školním vzdělávacím programem
- zodpovězení otázek, týkajících se provozu, režimu školy, apod.

Pravidla pro rodiče : - rodiče jsou bezpodmínečně přítomni ve třídě spolu s dítětem
- Mateřinka je určena pro děti od 2-5 let
- každý zodpovídá za své dítě a věnuje se mu po dobu pobytu
- každý zodpovídá za úklid hraček a šetrné zacházení s vybavením
- děti i rodiče se přezouvají u vchodu do MŠ
- příchod do Mateřinky je podle potřeby rodičů, ukončení je z důvodu provozu školy stanoveno max. do 17,50 hod.
- při příchodu se zapíší do prezenční listiny, účast je bezúplatná

Z provozních či organizačních důvodů ve škole může být akce pro daný den zrušena.
 

DALŠÍ

INFORMACE


Zásady zpracování

osobních údajů