Libčická 6/čp. 398, 181 00, Praha 81 - Čimice
Telefon: 233 559 258

NABÍZÍME

(Aktivity, rozšiřující program mateřské školy)


"Mateřinka", klub, který je určen pro rodiče s dětmi cca od 2 let, které budou chodit v budoucnu do mateřské školy. Cílem je postupné seznamování s prostředím školy, setkání s vrstevníky, možnost konzultace s učitelkou.


Nadstandardní aktivity hrazené rodiči (určeno zejména předškolním dětem):
 • výuka hra na flétnu
 • angličtina hrou
 • předplavecký výcvik

Pravidelné aktivity:
 • divadelní představení v mateřské škole
 • dny otevřených dveří
 • keramická dílna
 • zábavná odpolední setkání s rodiči a dětmi při různých příležitostech (tvořivé dílny,
 • besídky – Vánoce, Den maminek, slavnostní rozloučení s předškoláky, čarodějnický rej,
 • společné hrátky s rodiči a dětmi apod.)
 • zvýšená péče o zoubky
 • návštěva divadel a kulturních akcí
 • pravidelné ekologické programy
 • školní výlety
 • oslavy svátků, narozenin
 • fotografování dětí
 • karnevaly
 • barevný týden
 • bezpečnostně - preventivní dopoledne (spolupráce s Hasiči Praha a Městskou policií)
 • mikulášská ve školce
 • návštěva předškoláků v 1. třídách ZŠ
 • možnost foniatrického vyšetření v MŠ
 • testy školní zralosti pro předškolní děti
 • nabídky seminářů pro rodiče
 

DALŠÍ

INFORMACE


Zásady zpracování

osobních údajů