Libčická 6/čp. 398, 181 00, Praha 81 - Čimice
Telefon: 233 559 258

Rozpočet školy

Čj. 39/18 V Praze dne 16.3.2018

Rozpočet školy na rok 2018 zveřejněný dle
zákona 250/2000 Sb., § 28a, odstavce 2 a 4.


Schválený příspěvek zřizovatele na rok 2018 2 141 000,- Kč
z toho: anomálie - 2 budovy 200 000,- Kč
na energie, vodné a stočné 891 000,- Kč
 
Očekávané výnosy 2018 celkem: 1 499 760,- Kč
z toho: stravné 680 000,- Kč
školné 795 960,- Kč
ostatní + fondy 23 800,- Kč

Mgr. Ivana Rydvalová
ředitelka školyStřednědobý výhled rozpočtu školy

Čj. 39/18 V Praze dne 11.10.2018

2019 2020 2021
Očekávaný příspěvek zřizovatele na rok 2 141 000,- Kč 2 141 000,- Kč 2 141 000,- Kč
z toho: anomálie - 2 budovy 200 000,- Kč 200 000,- Kč 200 000,- Kč
na energie, vodné a stočné 891 000,- Kč 891 000,- Kč 891 000,- Kč
Očekávané výnosy za rok 1 499 760,- Kč 1 499 760,- Kč 1 499 760,- Kč
z toho: stravné 680 000,- Kč 680 000,- Kč 680 000,- Kč
školné 795 960,- Kč 795 960,- Kč 795 960,- Kč
ostatní + fondy 23 800,- Kč 23 800,- Kč 23 800,- Kč

Mgr. Ivana Rydvalová
ředitelka školy

 

DALŠÍ

INFORMACE


Zásady zpracování

osobních údajů