Libčická 6/čp. 398, 181 00, Praha 81 - Čimice
Telefon: 233 559 258

ZÁPIS DO MŠ LIBČICKÁ


Informace k zápisu dětí do Mateřské školy Praha 8, Libčická 6 pro školní rok 2019-20


Žádosti k přijetí k předškolnímu vzdělávání budou přijímány ve dnech 6.5. a 7.5. 2019 – od 13,00 do 17,00 hod. v ředitelně mateřské školy

Tiskopisy, které rodič nebo zákonný zástupce musí doložit u zápisu osobně ředitelce školy:

  • Evidenční list - originál s podpisy a vyjádřením lékaře (evidenční list má dvě strany)
  • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání – originál s podpisy
  • Rodný list dítěte – k ověření
  • Občanský průkaz rodiče nebo zákonného zástupce – k ověření
  • U cizinců rodný list dítěte nebo platný pas s povolením k pobytu na více než 90 dnů + platný pas zákonného zástupce k ověření

Všechny tiskopisy a kritéria k přijetí budou včas zveřejněny na webových stránkách školy. www.mslibcicka.cz

Žádost o přijetí a Evidenční list si budou moci zákonní zástupci dítěte vytisknout z internetových stránek. Kdo nemá tuto možnost, může si uvedené tiskopisy vyzvednout v ředitelně školy v úředních hodinách nebo na dni otevřených dveří 9.4.2019 od 9,00 do 11,00 hod.

Termíny klubu „Mateřinka“ před zápisem do MŠ jsou 4.3.2019 a 1.4.2019 Více informací na http://mslibcicka.cz/o-nas/klub-materinka.html

O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání nerozhoduje datum podání žádosti o přijetí, ale stanovená kritéria k přijímání dětí.

Školským obvodem (spádovost) naší mateřské školy je celé území městské části Praha 8 dle Obecně závazné vyhlášky o školských obvodech mateřských škol, příloha č.2/2018 Sb. HMP.

Mgr. Ivana Rydvalová
ředitelka školy
 

SOUBORY

KE STAŽENÍ


Zápis do MŠ pro rok 2019 - 2020.pdf